בא' אלול תשפ"ב התקיים מפגש הפתיחה של סדנת אלול בזום. צפו בוידיאו:

בי"ג חשון תשפ"ג התקיים מפגש הפתיחה של סדנת תיקון הלב בזום. צפו בוידיאו:

בכ"ג שבט תשפ"ג התקיים מפגש הפתיחה של סדנת התחלות חדשות בזום. צפו בוידיאו: